โรงน้ำดื่มชุมชน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน ระบบ RO กำลังการผลิต 9000 ลิตร/วัน

ระบบกรองเบื้องต้น ถังกรองสแตนเลสขนาด 30X120ซ.ม 

สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่นพร้อมชุดฟื้นฟู เครื่องกรองระบบ RO

พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร ชุดหยอดเหรียญ 2 ช่อง หัวบรรจุถัง หัวบรรจุลัง

 

ที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่