ระบบกรองน้ำภายในบ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ระบบกรองน้ำภายในบ้าน

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน

ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตรพร้อมปั้มอัตโนมัติพร้อม ระบบประปา ไฟฟ้า

กรองน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากน้ำประปามีตะกอน 

 

 ที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่