ถังกรองไฟเบอร์กลาส อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10X52 นิ้ว

ถังกรองไฟเบอร์กลาส 2 ใบ

ถังกรองใบแรก กรอง สี ตะกอนของน้ำ

ถังกรองใบที่สอง กรองหินปูนพร้อมชุดฟื้นฟู

 

ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่