ตู้ทำน้ำเย็น แบบ 4 หัวก็อก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ส่งตู้ทำน้ำเย็นแบบ 4 หัวก็อกพร้อมที่ล๊อคก็อก

แบบสแตนเลส

 

ที่ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน