ถังกรองไฟเบอร์กลาส อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10X52 นิ้ว

ระบบการกรอง ถังกรองใบแรก กรองตะกอน สี กลิ่น สนิทเหล็ก ต่างๆ

ถังกรองใบที่สอง กรองหินปูนพร้อมชุดฟื้นฟูสภาพหินปูน

 

ที่ The Bliss อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่